От неяснота към разбиране и от мрак към светлина – призивът на Нептун и Плутон

Енергиите на Венера, Марс, Нептун и Плутон имат силно влияние върху нашия интимен живот. Вибрациите на Нептун и Плутон са много по-високи от тези на Венера и Марс. Нептун е по-висшата октава на Венера, а Плутон е по-висшата октава на Марс. И, докато Венера и Марс ни събуждат за физичното измерение на живота, то Нептун и Плутон ни събуждат за духовното. Поканата на Нептун е да открием пътя към безкористната и безусловна любов. Поканата на Плутон е да се трансформираме. Под влияние на Плутон участваме в трансформация на човешките взаимоотношения, изправяме се срещу това, което е заровено у нас, за да открием истината, да се освободим от незнанието и ограниченията на собственото си невежество. Едва когато осъзнаем своето невежество, можем да се доближим до истината. С други думи, значимият въпрос е как с духовни средства – съзнателен ум, разумна воля, истинско знание, искреност, взаимност, честност и справедливост, може да постигнем целите на Венера/ Марс за истинска любов и интимност.

„Само притежаващият най-пълна искреност, която може да съществува под Небето, може да трансформира.“

„Не прави на другите онова, което не желаеш за себе си.“

Конфуций (551 – 479 г.пр.н. е.)

Тези етични и мъдри мисли, казани от древния китайски философ, показват Небето като източник на морален ред и трансформация. Истинската интимност не може да се прояви без духовност, добродетели и искреност. Добродетелността като най-ценното притежание може да бъде видяна чрез личния пример – когато човек не прави на другите това, което не желае за себе си, а с любов, честност и справедливост се отнася към другите.

„Любовта е компасът на Божите тайнства.“

Руми, Персийски поет и мистик (1207 – 1273)

Потребностите от близост, привързаност и физическа интимност са базисни нужди за всеки човек. Те са истинската причина за влюбването и желанието за дълбока връзка с друго човешко същество. Ако обаче не са съчетани с вътрешна зрялост, себепознание и духовни ценности, те водят до емоционална зависимост, взаимни обвинения и драми. Затова от основно значение е да можем да облагородим начина, по който обичаме. Когато обичаме на нивото на плътта, живеем в нисшите планове на Венера и Марс и бързо се разочароваме, защото така действа принципът на удоволствието – засищаме се, започваме да искаме нещо друго. Съвсем различно е, когато обичаме на нивото на духа – обичаме душата на човека, такъв, какъвто е. Тъй като тогава обичта е свързана с Източника, вече обичаме не плътта на човека, а същество, което е образ на Бога.

Енергиите на Венера и Марс са много значими, когато влизаме в любовни връзки и брачни взаимоотношения. Ако няма съчувствие, хармония, грижа и взаимно разбиране, няма истинско общуване. Венера има хармонизиращо и миротворно влияние. Символ е на обич, интимна любов. Венера показва нагласата към любовта и връзките, поражда желание за удоволствие (отзивчивото отношение към любовта и ухажването). Марс е символ на желанието, сексуалния импулс, агресивния подтик, борбеност, ревност (агресивната страна на любовта и ухажването). И двете планети имат сексуална природа. Съвпадът Венера/Марс показва стимулиращо привличане. В интимността двете планети се съчетават най-добре, когато са огледална двойка. Например, ако мъжът има Марс в Близнаци, а Венера в Рак, жената трябва да има Венера в Близнаци, а Марс в Рак (сексуалната съвместимост като предпоставка за по-дълбока интимност, изисква разглеждане на всички планети и аспекти свързани със сексуалността).

Нептун и Плутон ни свързват със трансперсоналното ниво. Нептун е символ на състраданието, безусловната любов, психичната чувствителност, вдъхновението, идеализма и интуицията, но също така и на измамата, заблудата и чувството, че си безсилна жертва. Плутон ни свързва със подсъзнанието и показва къде са заровени нашите демони и комплекси – склада на неразвития потенциал и положителни качества. Той е символ на разрушението, властовите битки и съпротивата за промяна, но и на прераждането, регенерацията, истината и най-дълбоката промяна – трансформацията.

За да постигнем истинска любов и интимност, ние трябва да задоволим нуждите на Венера, Марс, Нептун и Плутон. Всяка от тези архетипни сили има различни желания и нужди и се изисква огромна мъдрост, за да съчетаем техните нужди по един непротиворечив и зрял начин. Венера ни учи на практичната и земната любов, на хармонията и красотата. Нептун с високо идеалистичната си природа ни подтиква да преминем отвъд личните си земни желания, за да опознаем безусловната любов. Когато са съчетани с мъдрост, тези две планетни сили се допълват и обогатяват и не се налага да страдаме от техните нисши прояви.

Същото се отнася за взаимодействието между Марс и Плутон – личната воля и божията воля. Марс има нужда от Плутон, за да разбере, че не всичко зависи от нас и нашата воля. Че има Божия воля, която е по-силна от нашата собствена, която усещаме като тъмна и разрушителна сила, когато осуетява нашите земни желания, но това е така, за да ни научи на смирение, съзнание за собствените ни граници и уважение към чуждите избори. Плутон също има нужда от Марс, за да може да се прояви на земята – носейки истината за това, че съзиданието и разрушението са двете страни на една и съща монета. Че едва след като трансформираме нисшата си егоистична природа можем да взаимодействаме с другите без да влизаме във властови битки.

„Не се борете със своите слабости и пороци, защото те ще ви сразят, а се научете да ги използвате, като ги впрягате на работа. Било то завист, гняв, алчност, користолюбие, тщеславие, суета и т н. – трябва да знаете как да ги мобилизирате, за да работят за вас в посоката, която сте избрали … След като научите правилата на духовната алхимия, ще можете да трансформирате и използвате всички отрицателни сили, които имате в изобилие“.
Омраам М. Айванов,“ Алхимията, или търсене на съвършенството“

Очевидно всички притежаваме слабости, за които често пъти сме слепи и не ги осъзнаваме. Слепотата е място, където страдаме или грешим, за да се пробудим за нещо творческо. Тя е място, където се случва вътрешното преобразяване. Алхимирането има за цел да пречисти душата ни от нисшите себични желания и чувства и минава през разрушителните влияния на трансперсоналните планети, върху които нямаме контрол. Ако сме пречистени от себичните желания, Нептун и Плутон се проявяват в позитивната си форма. Ако все още не сме съзрели и обвиняваме другите и живота, за това, което ни се случва, те се проявяват по негативен начин.

Венера и Марс в аспект към Нептун и Плутон е опит за сливане на личното с трансперсоналното преживяване – разкриване на божественото чрез лична връзка. Ние ще изпитаме много болка, разочарование и неудовлетворение, когато проектираме нашите очаквания върху другите, когато не погледнем вътре в себе си и не си зададем въпроса какво всъщност се случва вътре в нас. Когато сме във война със своите слабости, ние считаме, че трябва да се освободим от вътрешната негативност. Но, както казва О. Айванов, враговете може да станат наши помощници и приятели, ако успеем да ги трансформираме. Силите на Злото могат да станат благотворни, ако човек се научи да се владее и бъде господар на себе си.

Ето някои тълкувания на аспектите между личните планети Венера и Марс с надличностните Нептун и Плутон.

  • Комбинацията Венера/Нептун ни води към идеализиране, романтична любов и тайни връзки. Аспектите между двете планети показват човек, който не вижда ясно нещата (по-характерни при съвпад и опозиция). Съвпадът Венера/Нептун може да ни помогне да постигнем брачен идеал, но и да ни доведе до разочарование и объркани взаимоотношения.
  • Аспектите Венера/Плутон пораждат жажда за пари, власт и секс – показват човек, който се въвлича в изключително вълнуващи връзки заради силни сексуални потребности (по- характерни при неблагоприятните аспекти). Съвпадът Венера-Плутон е сериозен тест за нашата морална природа.
  • Аспектът Марс/Нептун ни води към модел на общуване тип „насилник и жертва“, но може да показва и човек, чиято реална сила се крие в неговата чувствителност, състрадание и въображение. При съвпад на двете планети Марс възбужда емоционалната страна на Нептун, а Нептун може да вдъхнови Марс за постижения.
  • Аспектът Марс/Плутон ни води към борба и импулс за победа, но може да показва и човек, който е дълбоко заровил у себе си гнева, яростта, животинската сексуалност. При съвпад, опозиция или квадратура аспектът показва проблеми при приспособяването.

Транзитите на Нептун ни пречат да видим себе си ясно и обективно. Под влияние на Нептун нашата земна Венера вижда в любимия едно божество – идеализираме го, не го виждаме реално. Както казва Шекспир, когато сме“ луди“, от любов сме слепи. Илюзиите обаче рухват веднага след като започнат конфликтите и реалността престане да се държи според нашите представи или очаквания. Затова осъзнаването чрез Нептун преминава през страдание. Новото съзнание идва едва когато сме готови да преминем отвъд дуалността и приемем, че и ние самите, и хората, с които сме свързани, не сме съвършени, не сме само бели и добри. Обикновено то идва в състояние на крайно отчаяние. Затова единственият начин, по който може да открием истинската си личност, е чрез конфликт. Люшкайки се от една крайност в друга, ние се чувстваме объркани, неспособни да вземем решение, и в това движение между крайностите се ражда осъзнаването.

Плутоновата истина за ограничената ни лична воля и преживяването на смирението се ражда именно в ситуация на крайно безсилие, когато най-сетне се отказваме от категоричната убеденост в собствената си правота. Нептуновата истина за това, че сами сме творци на реалността, в която живеем, както и че и животът не е това, което виждаме с очите си, се ражда в ситуация на крайна обърканост. Осъзнаването е продължителен процес, който може да продължи с години и затова изисква намесата на Сатурн – планетата на времето.

Накратко, призивът на Нептун е да излезем от неяснотата и объркването и да тръгнем по духовния път. Призивът на Плутон е да се освободим от мрака и невежеството, да заживеем в истина и светлина. Едва когато постигнем по-дълбоко разбиране за това, което ни се случва в живота, ще можем да заживеем по осъзнат начин.

Димитър Хаджийски

Advertisements

Събуждане за истинска интимност и на вътрешния боец – цел на Венера / Марс

След като прочетох книгата на Ги Корно – „Отсъстващи бащи, изгубени синове“ почувствах колко е важно родителите да подготвят децата си за труден живот. Моите родители макар и несъзнателно постигнаха това, като ме научиха от малък на труд и ме оставиха сам да се грижа за себе си, сам да преодолявам тежестите на живота.

След прочитане на книгата сънувах следния сън: Движех се по някакъв път към дома си. Изведнъж пред мен се появиха две малки деца.Едното от тях започна да хвърля камъни по мен. Чудех са как да се защитя. Когато се приближих до дома си се появих две по големи деца. Едното от тях започна също да ме замерва с камъни. Не намирах сили да се защитя, бях гневен и в неведение.

Този сън и впечатленията от прочетената книга събудиха у мен желание да напиша статията: „Събуждане за истинска интимност и на вътрешния боец – цел на Венера / Марс“. Търсенето на интимност и борбата за оцеляване са били и ще бъдат винаги наша цел в живота – борба срещу замърсяване на природата, борба за издигане в кариерата, борба за справедливост, борба за истината, според която да живеем. Разположението на Венера и Марс в моя хороскоп (рождена карта) ясно показват, че моята душа е избрала да работи по тази тема в настоящето си въплъщение. Картината няма да бъде пълна, ако не добавя разположението на Венера и Марс по знак и дом.

Моята Венера е в Дева, което означава падение – трудност при изразяване на истинската си природа. Девата като знак на служенето ме поставя в подчинена роля, която трябва да играя в отношенията си с другите хора. В очите на Венера/9-ти дом само честното, правилното и справедливото заслужава да бъде боготворено.

Моя Марс е във Везни, което означава заточение – не може да се изразява с пълна сила. Везни са знак на баланса и енергията ми за себе-утвърждаване изисква да се съобразява с другите хора. Марс/10-ти в съвпад с Медиум цели говори за реално чувство за посока в живота, за борба – борба за справедлив социален живот (10-ти дом – обществен, знака Везни – социален).

Сънят ми спомни много случаи от миналото, когато съм действал неадекватно, когато не умеех да защитя гледната си точка и да отстоявам позицията си, когато откликвах на желанието на другите, без да осъзнавам как сам попадам в капана на своя неправилно насочен егоизъм, как попадам в неяснота и неразбиране на истината.

Сънят ясно ми показва, че трябва се науча на изкуството да бъда егоист, да се науча да се защитавам, да развия нов подход към живота, да развия вътрешния си боец – Марс. Това налага да погледна вътре в себе си, да видя небалансирания подход към към себе си и околния свят, да се науча да общувам по нов начин. Сънят ми помогна да осъзная, че да общувам адекватно по нов начин изисква да погледна по-дълбоко вътре в себе си, а да се защитя от агресията на другите да развия боеца вътре в мен – позитивния си Марс.
Другото послание от съня идва от детето, което не хвърля камъни по мен – пасивното дете. То показва онези вътрешни аспекти от мен, които искат активност и откритост.

Интимността е напълно съвременно изискване. До миналия век хората са живеели по-изолирани едни от други, комуникационните средства не са били развити както сега, браковете често са били уговаряни от родителите, а двойките често са оставали заедно по принуда – от чувство за дълг и за сметка на личното си щастие. Съвременното изискване за интимност създава нови очаквания. По принцип днес няма пълноценна интимност между хората, няма истинска интимност между мъжът и жената, защото липсва вътрешната интимност – стремеж към вътрешно самоизследване.

Какъв е езика на Венера за интимността?

Венера е символ на любовта и хармонията. Езикът на Венера не установява антагонизъм между хората, а по-скоро съзнание за техните различия. Венера показва как различията между хората и половете приемат езика на любовта. Езикът на Венера отрича насилието, отрича властта на мъжа върху жената и на жената върху мъжа, отрича зависимостта един от друг. Тези цели загубват смисъл, когато желанията не са насочени към взаимно подпомагане. Езикът на Венера е езикът на любовта. Тя дава живот на връзката в цялата пълнота, мотивира търсенето на интимност и споделяне, проявява истинската си природа, когато любовта е абсолютно взаимна. Така например, в истинската и дълбоката интимност мъжът намира жената, а жената намира мъжа, където нито мъжът е доминиращ, нито жената е подчиняваща се, а всеки изпитва свободата и благодатта да бъде себе си. Освободени от различията, те се приемат такива, каквито са.

Какъв е езикът на Марс за агресивността ?

Марс е символ на импулса и енергията. Мъжествената енергия е мощна, проникваща и активна. Мъжът, който не е в допир със своите импулси или не е способен да ги контролира, не се чувства мъж. Мъж, който не може да се защити, когато се налага, не се чувства пълноценен. Той трябва да почувства енергията, която го прави активен. Когато неговата енергия е потисната, тя може да се промени във враждебност, вътрешна ярост или в насилие. Ако енергията е погрешно насочена, неговият естествен подтик за себеутвърждаване ще разстрои способността му да функционира нормално.

Чрез съня, който сънувах установих, че вътре мен има гняв, който се проектира навън. Детето в мен броди в безсъзнателното ми минало, защото съм му отказал достъп до съзнанието си. Нещо повече, неговата енергия ме притежава, защото съм я потискал – не съм бил достатъчно активен, когато се е налагало да се защитя. Страхът от агресия всъщност потиска жизнената ни енергия. По този начин сънят ми помогна да почувствам своята сянка.

Всеки мъж трябва да се срещне сянката си. Чрез осъзнаване на сянката си, той може да овладее благодатната сила на агресията си. Посланието на съня приех като покана да стана позитивно агресивен, когато се налага. Но за да трансформираме агресията в себепознание е необходимо да признаем измамния и въображаемия си свят, да опознаем вътрешните си процеси, да признаем позитивния Марс като бог – просветления воин и защитник, както и да се предпазим от разрушителната агресия на негативния Марс. Защото Марс ни атакува психически – кара нещата да се движат, прави внезапни промени, провокира конфронтации, извежда ни от непродуктивни ситуации.

Какъв е общия език на Венера и Марс в постигането на истинска интимност и позитивна агресия?

Архиетипът на Марс – боеца днес се променя и еволюира, защото бъдещето го изисква. Мъжът сега може да бъде боец без да е нанесъл нито един физически удар. Борбата за чиста околна среда, борбата за хармонични взаимоотношения, борбата да се живее без необуздана агресивност е ново полесражение за Марс. Потребността от сила и самоконтрол изискват да събудим вътрешния си Марс. Събуденият Марс може да ни помогне да преодолеем лошите си навици, да преодолеем физическия и интелектуалния си мързел, да открием страстта си за нов живот. Мъжът не може да бъде мъж, докато не намери начин да контролира необуздания си нрав, докато не се научи да се бори и защитава, докато не се научи на взаимна обвързаност и взема трудни решения.

Венера чака събудения мъж в нас, приветства го с целия си чар и красота. Тя идва, за да ни омае, носи ни състояния на щастие, дълбоки чувства и хармония. Любовта съществува, само когато боецът е събуден. Само чрез събудения Марс може да постигнем хармонията – любовта. Докато продължаваме да стоим пред телевизорите с пълни стомаси, нашата интимност ще бъде изпразнена от съдържание, изпразнена от смисъла на партньорствата.

Всеки от нас носи в себе си Венера и Марс.Призивът на Венера към нас е: пазете любовта, бъдете любещи, открити и готови за любов, защото любовта ще ви направи щастливи. Призивът на Марс към нас е: бъдете активни, за да ви обичат, утвърждавайте с честност, сила и справедливост, за да заслужите любов.

В заключение може да кажем, че чрез хармонично обединената енергия на Венера и Марс – хармонична позитивна агресивност, може да създадем истинска интимност, да постигнем баланс между даване и получаване на безусловна любов, да сме силни и здрави, радостни и щастливи.

Димитър Хаджийски

Опозицията лунно затъмнение във Водолей, слънчево затъмнение в Лъв – предизвикателство да живеем с ценностите на Водолей

Лунното затъмнение на 7-ми август и слънчевото затъмнение на 21-ви август активизираха най-активната ос в моя хороскоп Водолей/Лъв – 2-ри/8-ми дом и ми дадоха импулса да напиша тази статия.

„В небесата на Индра има мрежа от перли, подредени така, че като гледате едната, виждате всички други, отразени в нея.“ Индийска сутра

Влиянието на слънчевите и лунни затъмнения потвърждават верността на тази сутра – каквото става в небесата, се отразява на Земята. Нужно ни е само да разберем, че като индивидуални създания сме едно с цялото сътворение.

На най-дълбоко равнище, знакът Водолей, който свързваме с Новата Епоха и неговите управители – Уран, Сатурн и Юпитер (езотеричен управител), ни казва да надхвърлим своята его-идентичност и да започнем да живеем с ценностите на Водолея: хуманност, справедливост, честност, истина, любов и високо съзнание. Не може да разберем идеите на Водолей, ако гледаме на себе си като изолирани същества, откъснати от цялостното съществуване на Вселената.

В предишните общества хората са удовлетворявали собствените си потребности, без непременно да действат за доброто на колектива. В епохата на Рибите, водещ критерий за принадлежност е била кръвната връзка и затова семейството и рода са били групите, които са диктували какво е правилното за индивида. Сега, при навлизане на енергията на Новата епоха, все повече започваме да разбираме, че правилното за нас не трябва да се определя от вън, а да бъде вътрешно усещане за истина. И едва след като знаем какви сме или какви сме или искаме да бъдем, можем да изберем сами коя група отговаря на нашата идентичност. Разбира се, на най-дълбоко ниво това е най-голямата група – цялото човечество, т.е. колективната душа, към която всички принадлежим.

Уранова е потребността да проявим групова осъзнатост и, вместо “ аз и тук“ срещу „ти и там навън“, да се чувстваме като част от по-голямото цяло, взаимносвързани с цялостния живот. Сатурн също подтиква към откриване на собствената ни идентичност чрез принадлежност към група, защото това дава сигурност и вътрешна увереност. Юпитер ни свързва с останалите хора чрез духовни вярвания, ценности и мироглед, според които нашата истинска същност – душата, е неограничена, безкрайна и вечна. Преоткриването на тази свързаност е най-голямата потребност за хората във времето, в което живеем. Тя се усеща не толкова чрез ума, а чрез интуицията, чрез сърцето и душата.

“ Човешкото сърце може да се въздигне до Бога.“ Кристофър Фрай

Енергиите на Водолей не са предопределени да бъдат използвани само за лични цели. Неговите енергии отразяват колективните нужди. За да подчертая тези нужди, ще преразкажа една история, която много ми хареса. Прочетох я в книгата “ Дванадесетте дома“ от Хауърд Сапортас.

На един човек му разрешават да посети рая и ада. В ада той вижда голяма група хора, събрани около дълга маса, отрупана с богата и вкусна храна. И въпреки това, те са нещастни и гладуват. Човекът скоро открива причината за ужасното състояние – предоставените им лъжици и вилица са по-дълги от ръцете им. В резултат не успяват да поднесат гозбите до устата си и гладуват. После му показват рая. Там вижда подредена по същия начин маса с изключително дълги приспособления за хранене. Но в рая, вместо просто да се мъчи сам, всеки човек използвал своята лъжица и вилица, за да подхранва другия. Всички там са добре нахранени и щастливи.

Макар и да не изгубваме напълно усещането за лична индивидуалност, трябва да признаем, че всеки от нас, по един или друг начин, е свързан с останалите хора, че имаме нужда взаимно да си помагаме. Това, което служи на собственото ни индивидуално благополучие, трябва да е в служба и за доброто на цялото. Мистиците и учените отдавна ни казват, че не сме отделни същества. Същността ни е повлияна от другите, те въздействат върху нашата природа, ние въздействаме върху тяхната. Еволюцията ни тласка към все по високи равнища на комплексност, организираност и свързаност. Нашият собствен ум се развива, когато се свързваме с другите в непосредственото обкръжение. Нашите индивидуални умове са свързани не само с близките ни хора, но и с всички останали. Именно чрез срещите с другите ние можем да опознаем себе си.

Под влияние на управителите на Водолей  – Уран, Сатурн и Юпитер, ние развиваме социално съзнание. Обществото ни е структурирано по определени принципи и закони. Развитието на групово съзнание ни помага да развием усещане за нещо по-голямо от нас, да се издигнем над пределите на индивидуалното обособяване, да се почувстваме като клетка в по-обхваната група на човечеството. Тази тенденция на Новата Епоха изисква да насочим жизнената си енергия към по-пълноценна комуникация и осъзнатост.

На Сатурново равнище, нашата взаимна зависимост и ваимосвързаност с живота на планетата, на която живеем, става все по-очевидна. Комуникационната технология завладя планетата; зависими сме от нея, ако искаме да общуваме бързо и разстоянието помежду ни да не е пречка. На друго равнище, малките групи, мрежите и системите за подкрепа, стават все по-силни фактори за социално и политическо влияние. Моделът, по който бихме могли да участваме в еволюцията и прогреса на човечеството, сега изисква да помагаме за реализиране на прогресивните идеи и целите на групите, към които принадлежим, без това да става за сметка на индивидуалността ни.

Предизвикателството на опозицията „лунно затъмнение във Водолей, Слънчево затъмнение в Лъв“, е да се научим как да общуваме с околните по начин, който създава хармония и справедливост. Като приемем чуждата помощ и подкрепа, добиваме усет какви трябва да бъдем. Като осъзнаваме потребностите на другите, постигаме социално равновесие. Като се учим да споделяме, придобиваме усещане за непринуденост и способността да се наслаждаваме на близостта. Като ставаме по-завършени, осъзнаваме, че и другите са не по-малко значими от нас.

При правене на хороскопи съм особено чувствителен, ако открия астрологични индикатори за карма, свързана с Епохата Водолей. Това обикновено са хора, които имат силен акцент върху знака Водолейили имат стелиум в знака на Водолей, или асцендент Водолей, Уран във Водолей или акцентиран единадесети дом. За други, това се вижда чрез ретроградните планети. Според американския метафизик Доналд Йот, ретроградният Нептун също показва карма, свързана с епохата на Водолея, защото указва за неразвита духовност в минали животи или злоупотреба с психични способности. Индивидите с ретрограден Нептун според него са били атланти, т.е. допринесли са за разрухата на Атлантида като са злоупотребили с Космическия закон и Истината. Сега такива хора се прераждат, за да изкупят кармата си, преминавайки през трудните изпитания на прехода – Риби/Водолей. Опознавайки себе си и постигайки ново съзнание, сега те помагат и на другите да постигнат по-високо духовно съзнание. Епохата Водолей е най-духовната Епоха.

„Учителите на Мъдростта действат чрез Нептун. Те търсят точно този човек като съд за духовно познание и разпространение на духовността сред другите“. Доналд Йот

Уроците, които учим чрез слънчевото затъмнение в Лъв и лунното затъмнение във Водолей, ни учат да действаме осъзнато на всички нива, да интегрираме вътрешното с външното, личното с колективното, материалното с духовното, като водещото е духовното.

Димитър Хаджийски