Анатомия на Съдбата

Няма живот, безотносително дали е добър или лош, който да протича без последствия. Това най-ясно се вижда в хороскопа. Хороскопът съдържа всички уроци, предназначени да помогнат развитието и усъвършенстването на душата по пътя на нейната себереализация. Отделната душа преминава през множество животи и всяко поредно раждане представлява сумарен резултат от всички успехи и провали от нейните минали съществувания, които предопределят руслото на нейната поредната съдба.

Вселената не представлява хаос, а се управлява от система от закони. Познаването на тези закони е необходимо за нашето съществуване. Съществуването не е хаос, а прецизно организирана същност. Вникването в механизмите на Съществуването ни позволява по-правилно да направляваме своята съдба. Притежаването на здрав разум ни помага да правим преценка не само за заобикалящата среда, а за много повече неща – да съпоставяме представите си за минало, настояще и бъдеще. В нашите възможности е да подбираме образите и мисловните си модели така, че да създаваме условия, които са в хармония с Божествената воля. Само когато хармонизираме личната си воля с Божествената воля, ще можем в определена степен сами да направляваме личната си съдба.

С появата на компютрите, техническият прогрес все повече се намесва. Благодарение на този прогрес и наблюденията на съвременните психолози започва нов етап в небесните проучвания, съсредоточени върху структурата на съзнанието и ролята на съдбата. И въпреки това, човешката чувствителност си остава най-съвършеният инструмент за изследване. Космологът Айнщайн комбинира интуиция и наблюдения, когато формулира своята теория за относителността. Сократ, занаятчия и беден гражданин на Атина, един от първите философи, избира съдбата – търсач на Истината, която го вкарва в беда, осъден да изпие чаша пълна с отрова.

Какво влияние оказват планетите върху нашата съдба?

Всяка планета има своя собствена характерна вибрация – мелодия. Хората са подвластни на силовите полета на планетите докато те се движат по своите орбити и откликват на произтичащите в небесата процеси, изразяващи се в принципа: „Каквото горе, такова и долу“.

Органичният свят на земята се влияе от променливото магнитно поле на планетите. Космическите сили упражняват огромно влияние върху земната среда, следователно, и върху съдбата на хората. Вибрациите, когато остават в определени параметри, могат да предизвикат съзидателни или разрушителни процеси. Познаването на тези процеси ни помага по-правилно да ръководим съдбата си.
Човекът, съставен от физически, психически и Божествени компоненти, откликва на заобикалящите дразнения, реагира на различните трептения – честоти, които влияят на неговата съдба.

Аспектите между небесните тела разкриват състояния на покой и напрежение. Познаването на тези влияния ни помага да правим правилни избори – кога и какво е най-добре да правим в даден момент. Всяко нещо, родено в даден момент, ще приеме характеристиките на този момент. Това знание ни помага да избираме най-подходящите моменти за дадена дейност и съзнателно да направляваме съдбата си.

Новолунията и пълнолунията са най-мощните периоди от цикъла на Луната. При новолуние Слънцето и Луната се намират в един и същи знак и в един същи сегмент от картата. Това представлява мощна концентрация на енергия в дадена сфера, така че усилията имат голяма жизненост. Това е особено отговорно, когато се намесваме във физическата вселена на човека. Така например, не се препоръчва на хирурзите да правят операции при пълнолуние, защото кръвоносните съдове се разширяват и по-трудно се спира кръвотечението. Добрите хирурзи знаят, че не бива да правят операции, когато Марс е в нехармоничен аспект с Уран и Сатурн. Добре е да се знае, че нови начинания и важни събития в личния живот трябва да започват няколко дни след новолуние – така, както градинарите използват новолунието за засяване семената на растенията. Добре е да се ходи на разходка сред природата рано сутрин, когато Земята приема най-много енергия от Слънцето, а въздухът е най-богат на прана.

Съзнанието, което ръководи нашата съдба, е деликатен инструмент с много струни. Тези струни се настройват от отделните знаци, заети от планетите. Най-очевидна е енергията, идваща от Слънцето и Луната. Напрежението във всяка струна се влияе и от небесните импулси по време на транзитите – невидимите антени на съзнанието. Съзнателният ум има способност да избира, приема и поставя начало на съзидателния процес. По тази причина съзидателния ум може да бъде сравнено със Светия дух, защото ние създаваме условията, преживяванията и събитията в своя живот и влияем върху съдбата си.

На индивидуално ниво транзитите са в състояние да стимулират определени мисловни нагласи. Познаването на астрологическото влияние на транзита и неговото отражение върху съзнанието ни позволява да вникнем в импулса на транзита, да се примирим или опълчим срещу него, да изведем подсъзнателното на съзнателно равнище и по този начин по-добре да направляваме съдбата си.

На личностно ниво, чрез начина, по който човек следва своята съдба, допринася с нещо към съдбата на своята общност. Когато дадена личност е просветлена, тя помага на другите, но когато е лишена от духовна светлина, тя неминуемо върви към бедствие. Човек може да използва или да злоупотреби с рождената си карата. От това как я използва, зависи неговата съдба. Така, когато Божият дух протича през неговите мисли и дела, всичко, което започва, ще завършва с радост и триумф. Едно мъдро и съзнателно решение винаги ще го води по Божествения път и по-добра съдба.

Димитър Хаджийски

Сатурн – мъдрецът

Астрономически Сатурн е видимата граница на Слънчевата система. Зад Сатурн се намират външните планети: Уран, Нептун и Плутон. Точно чрез границите в този живот ние определяме нашето движение отвъд тях. Без такива граници няма да можем да постигнем успех в рамките на нашите ограничения.

Осъзнаването, че човек трябва да въплъти своите убеждения и да живее според това, което му диктува душата, изисква честност и смелост. Да работим със Сатурн изисква да живеем едновременно в два свята: реалността и илюзията, и илюзията на реалността. Тук трудността възниква, когато се опитваме да разделим двете и дадем предимство на едното. Това е място, където човек може да допуснем първата си грешка. Втора грешка ще допуснем, ако приемем Сатурн като ограничение, вместо като предизвикателство за развиване на сила и мъдрост.

Преди всичко трябва да приемем границите и грешките като необходимост за израстване и осъзнаване. Грешките винаги възникват във връзка с обстоятелства, които човек не познава достатъчно добре. Това може да означава конфликт в рамките на психиката, който създава пукнатини, водещи до лоша преценка. Така човек може да пропусне целта, а като следствие от това, да допусне грешка в начина си на мислене и поведение. Изваждайки на бял свят пропуснатата цел, той започва да се осъзнава.

В хороскопа Сатурн представлява нашата слабост или човешка ограниченост. Дали виждаме това ограничение като грях или неморална грешка зависи от много фактори. Тези фактори включват: как човек вижда ограничението върху себе си от страна на семейството или обществените норми, дали вижда себе си като добродетелен и справедлив, дали вижда, че поради някаква грешка има лоша съдба.

Ние се срещаме с нашата съдба многократно в различни степени, а понякога в много болезнени ситуации, за да осъзнаем ограниченията, които ни налага Сатурн – живота. Това е причината Сатурн да се смята за планета не само на съзнанието, но и на страховете и ограниченията, на кармата и съдбата. Като че ли най-големият дар, който може да ни предложи Сатурн, е осъзнаването на ограниченията и способността да им противодействаме. Това, което изглежда, че е Истина, и това, което е Истина, изисква осъзнаване – намесата на Сатурн. Действайки като катализатор на осъзнаването и растежа по този начин Сатурн се превръща в планета на промяната. Промяната е закон на живота, с който трябва постоянно да се съобразяваме.

Себеразкриването и себеосъзнаването под влияние на Сатурн може да бъде едно продължително и трудно пътуване, което накрая ще бъде възнаградено. Наградата е подобряване на кармата и съдбата, в развитието, в осъзнаването и добиване на собствена сила.

Ако сме изложени на голяма грешка, много вероятно е нашето его да не издържи, а ние буквално да се разцепим или да развием изострено емоционално състояние. Ще бъдем щастливи, ако се пробудим и осъзнаем своите страхове и грешки. За да разграничим истината от неистината се изисква сила, мъдрост и проникновение. Сатурн в нашия хороскоп показва тази цел.

Като наблюдател на Вселената Сатурн постоянно ни напомня, че имаме и сенчеста страна, която се проявява като определени непоносимости и самоограничаване, които остават неосъзнати, докато не приемем отговорността за тях и осъзнаем, че сами си създаваме неуспехите.

Сатурн е планета на времето. Сатурновото време е свързано с безкрайността в двете посоки. Важно е да разпознаем времето и обстоятелствата, когато Сатурн ни предлага своята помощ. Важно е да усетим най-доброто време, кога и как да работим върху постигането своите цели, как да работим за успехите, който преследваме.

Сатурн управлява циклите в нашия живот – преходите, които правим на определена възраст. Това се отнася предимно за съзнателния ни живот, когато събираме своите ресурси и се стремим към самостоятелност (22-29 години), когато се отделяме от родителския модел (29 -36 години), когато започваме да осъзнаваме, че сме достигнали повратна точка (37 години), когато човек е мотивиран за поставяне на нови цели (45 – 52 години), когато слага край на семейната отговорност и се готви за пенсиониране ( 52-60 години).

Като граница на ума, тялото и душата, Сатурн пренася върху нашето съзнание концепцията за нашата собствена стойност, ценност и същност, предлага периметрите, в които да се развиваме, дава ни възможност да избираме нова посока. Определеността, която внася Сатурн в нашия живот, винаги води до някакъв избор. Човек може да не избере обстоятелствата, но може да избере начин, по който да им въздейства. Ежедневните избори и свободната ни воля определят нашата съдба, управлявана от Сатурн.

Слънцето и Сатурн работят заедно за нашето его и осъзнаване. Сатурн дава структура на нашия ум, учи ни правилно да мислим и действаме. Нашият живот се управлява от нашето ум/съзнание. Какъвто ни е умът, такова ни е и съзнанието, както мислим, така действаме. Не може с неправилно мислене да вземаме правилни решения. Неправилното мислене винаги води до допускане на грешки. Трябва да се има предвид, че ние се раждаме с определен начин на мислене, основаващ се на това какви сме били и какво сме правили в миналите си животи. Съвсем естествено е, когато човек няма достатъчен опит и знание, да допуска грешки. Сатурн не ни съди за това, че допускаме грешки. Сатурн ни учи да изследваме своето минало, да открием грешките, които сме допуснали, да се учим от тях, а не да ги повтаряме.

Известната „Молитва за душевен мир и спокойствие“ в поетичен вид съдържа най-важното нещо, което трябва да знаем за правилното развитие на Сатурновата енергия в живота ни:

Господи,
Дай ми спокойствие
Да приема нещата, които не мога да променя,
Смелост да променя онези, които мога да променя
И мъдрост да виждам разликата между тях…

Дари ме с търпение
За нещата, които изискват време,
Благодарност за всичко онова, което вече имам,
И толерантност към хората с различни проблеми…

Дай ми свободата
Да живея извън ограниченията на своето минало,
Способността да чувствам Твоята любов към мен
И щедро да раздавам моята любов към Теб и всички останали…

И ме благослови
Със силата да стана и да продължа отново,
Дори тогава, когато ми се струва, че това е невъзможно…

Амин.

Едва когато успеем да се сприятелим със Сатурн, страхът ни се превръща в доверие, нетърпението – в зрелост, наивността – в мъдрост, ограниченията – в сила, осъждането – в смирение и толерантност.

Димитър Хаджийски

Основните принципи на живота – източник на сила и мъдрост

Непреходните духовни ценности са основен източник на сила и мъдрост. За да живеем в синхрон с тези принципи е нужно добре да ги познаваме и да ги прилагаме в живота си. За себе си съм избрал няколко основни принципи (Божии закона), които да ме ръководят в живота. Те са:

Божието Слово

„В началото беше словото, и словото беше у Бога, и Бог беше словото.“ Библията: Евангелие от Йоана

„Словото ви да бъде винаги с приятност, със сол подправено, за да знаете, как да отговаряте всекиму.“ (Колосяни“ 4:6)

„По-важно е какво излиза от устата ти, отколкото какво влиза в нея.“ народна мъдрост

Когато се казва, че „Бог е съзнание, любов и истина“, за мен това означава, че моите мисли, думи и действия трябва да са в хармония със Закона на любовта. Знам, че ако имам любов в сърцето си, тя ще привлече още повече любов, а знак за просветлено съзнание е, когато следвам вечните истини, които за мен са същото като Божието слово. Когато почувствам тези истини като реалност в себе си, усещам радост и сигурно водачество по пътя си.

Правилно мислене

„Онова, което сме, е резултат на нашите мисли.“ Буда

„Днес си там, където са те отвели мислите ти. Утре ще бъдеш там, където те водят мислите ти.“ Джеймс Елин

„Мислите ви са като бумеранг.“ Айлийн Клади

Вторият принцип се състои в това, че когато мислим добро, идва добро, когато мислим зло, зло се случва. Да живеем в любов означава, че мислите, намеренията и действия ни винаги трябва да са в хармония с ценностите на Любовта, Истината и Красотата. Вярвам, че животът ни не е абсолютно предопределен и безусловно предначертан и когато се настроим към духовните истини, това го променя към по-добро, защото влизаме в хармония с космическите закони на Вселената. Бъдещето е в ума ни и го сътворяваме с това, което си мислим всеки ден. Нашите мисли и техните видими проявления са едно цяло със нашето съзнание.

Нужно е да разберем, че болестите, провалите и инцидентите са тясно свързани с негативните мисли или страхове, намиращи се в ума ни. Когато си мислим за Божията любов, която е около нас и вътре в нас, това ни дава сила и пътя ни съвършен.

Богът е вътре в теб

„Животът без самопознание не си струва да се живее.“ Сократ

„Седемте смъртни гряха са гордостта, сладострастието, леността, завистта, гневът, алчността и лакомията.“ Свети Григорий

„Нещастията могат да бъдат и благословия.“ Джон Темпълтън

Третият принцип се отнася до това да разпознаем, че Богът не е нещо вън от нас, а нашата най-дълбока същностна природа. Той е в ценностите, които се опитваме да въплътим в живота си всекидневно. Тези ценности обикновено ги наследяваме от родителите и предците си – такива като трудолюбие, честност, справедливост, хуманност, грижовност, гостолюбие, скромност, търпение, стремеж да се живее с истината. Но не всичко в живота ни идва от биологичното и духовно наследство от предците ни – най-същественото се носи от паметта душата ни и заложения в нея стремеж към развитие и светлината на познанието.

Димитър Хаджийски