Плутон в аспект с Луната – архетипа на поглъщащата майка

„Аспектите на Луната от кармичните тежести, идващи от външните планети, показват специфични емоционални модели, които сте носили живот след живот… Така например, Луната в аспект с Плутон указва на особено мощен кармичен товар свързан с майчинството и връзката със собствената майка… Има особена интензивност, която идва от Плутон, която не те пуска лесно. В други животи сте преживели изоставяне, отхвърляне, преследване и архетипната фигура позната като „поглъщатата майка“ – накратко, тежки теми свързани с майката. Има вероятност да сте преживели трудно собственото си раждане или вие самите да имате трудно раждане на собственото си дете. Също така има вероятност смъртта и раждането да са свързани – или вие самите сте преживели такава смърт при раждане или емоционална травма от смъртта на дете…

Ако сте жена и имате аспекта Луна-Плутон в настоящия си живот тези трудности може да бъдат носени като „спомен на тялото“ (в зависимост от разположението в картата) намиращи израз в ПМС (предменструален синдром), или трудна бременност, или трудности при зачеването. Ако сте мъж, има вероятност да преживеете тези трудности с майчинството чрез своята майка или вашата партньорка, но тъй като по време на инкарнациите ние сменяме пола си, част от вашата душа е познала женския аспет на този опит.“

Джуди Хол, „Модели от миналото“

Превод от английски: PATTERNS OF THE PAST,  How astrology can help you understand your former lives. By Judy Hall

Реклами